23 March 2007

Funkciók pro & kontra II.

ÚJ VASÚTI MEGÁLLÓ

Belátható tehát, hogy a Balokány Fürdő és -Liget területe a köré települő új EKF kulcsprojektek hatására teljesen más városi szerepkörbe kerül, így sem fürdőként, sem egyszerű parkként nem tudna 'beleszólni' a kulcsprojektek adta párbeszédbe.
A Belváros és Pécs-Kelet határán húzódó ún. 2 zónában épületcsoportok sora van/lesz felfűzve a
Zsolnay útra, ám ahhoz, hogy ezek valóban új belvárosként vagy csak kisebb központként tudjanak működni, szükség van egy központi térre, mely összekapcsolja őket és városi tér élményt ad. Ehhez nem elég kinevezni köztérré, olyan funkció bevezetése szükséges, mely a sorból kiemeli és központi szerepet biztosít neki. Erre alkalmas a "megérkezés" aspektusa, azaz ha a Balokány területére érkezünk meg pl. a városon kívülről és onnan jutunk el a többi helyszínre.


Mint az utóbbi évtizedek tanulságából leszűrhető, manapság bárminemű városi fejlesztés infrastruktúra fejlesztésen át vezet, és ez különösen egy EKF esetében nem kikerülhető szempont. Két eshetőség, azaz egyik oldalról a belvárosi tömegközlekedés fejlesztése villamos hálózaton keresztül (ld. Kapcsolatok városa c. tanulmány) másrészről az elővárosi, vidéki közlekedés minőségének javítása közül az utóbbit választottam, tekintve, hogy így valóban egy megérkezési pont jöhet létre és egyben új építészeti elem alakítható itt ki.

Miért itt?
.. A nyugati és északi országrészből érkezők számára a Főpályaudvar után Pécs-Balokány egy második, kisebb megállóként az EKF központba való direkt megérkezést biztosítja, 2010 után pedig a keleti városrész kapujaként élhet tovább.
.. A vasútállomás a fenntarthatóságot is biztosíthatja 2010 után, hiszen természetéből adódóan maga körül fejlesztéseket generál, felértékelheti a környező területeket.
.. A Belváros és Pécs-Kelet határán jó stratégiai helyet foglal el, segíthet a leromlott városi környezet rehabilitálásában, közelebb hozhatja a keleti városrészt a belvároshoz, mely most az átmeneti zóna miatt inkább egy messzebbi városrészként érzékelhető.
.. Az ún. 2. zóna területén erős forgalmat generáló funkciók jelennek majd meg, de egyelőre átgondolt infrastrukturális fejlesztési tervek nélkül. A vasútállomás ennek egy eleme tudna lenni.
.. Egy vonatállomáshoz szükségszerűen kapcsolódó kiszolgáló egységek, mint pl. parkolók elhelyezésére is lehetőség van a töltés mögötti Nagy-Balokány területén, mely így ráadásul diszkrétebben, a töltéstől takarva építhető meg.
.. A töltésen dupla sínpár található: a Pécs-Villány vasútvonal és egy kevésbé használt ipari vágány.
.. További lehetőség még a belvárosi közlekedés fejlesztésében a mostanra kihasználatlanná vált ipari vágányok és csille sínek beemelése, mint lehetséges útvonal. Ebbe a rendszerbe is beleilleszkedik a Balokány, mint megálló.

Vasútállomás-Balokány kapcsolata
Azzal, hogy egy épített funkciót hátrahúzva, a töltésre építjük, lehetőség van a fürdő és liget természeti környezetének maximális megóvására és így csak útvonalak és teresedések jelennek meg a régi szövetben. Így lesz a Balokány egy narthex, az EKF helyszínek "előcsarnoka".

No comments: