30 June 2007

Special thx

És nagyon nagy köszönet mindenkinek, aki támogatott, segített a diploma megszületésében, rangsor nélkül de persze mindenekelőtt árpinak a fáradhatatlan konzultálásért,
gabinak a Mindenért;
aztán rpi-nak, kiskarakternek, bogdánnak, zsuzsikámnak, ritának, rolandnak az utolsó napokért;
lammpe-nek és ádámnak a gyönyörű képekért;
pelényi margitnak és flóra mamának és skalinak a lelkesítésért;
morassee-nek és line out-nak a hajtásért;
klmv csoportnak, füzér katalinnak, getto tamásnak, erő zolinak, atesznak;
guzolee-nak, annámnak és krisznek, hisz nélkületek...
és még koris tanár úrnak, vincze lászlónak, mariannak, havas péter tanár úrnak;
Marszim, bálintom, miklósom, jutkám, bujatt nektek is;
barnának és dettinek a türelemért,
a társkonzulenseknek: E.T.-nek, andrisomnak, tamásnak;
szabó tamásnak ill. haramijának és gerinek és misinek a kezdetekért, ahogy komor istvánnak is;
no és persze anyum apum a kitartásért ! ! !

Prezentáció 03

Urbanisztika : koncepció


Helyszín kialakítás és elemzés 1:500

Prezentáció 02

Térszint alaprajza 1:100
Peronok alaprajza 1:100
Keresztmetszetek és homlokzat a tér felől 1:100
Hosszmetszetek 1:100
Keresztemetszet várótermen át 1:50

Prezentáció 01

Helyszíni fotók és látványtervek

Opponencia

"Következő megálló: Balokány


Cs.T. diplomamunkájának helyszíne a Pécs 2010-es Európa Kulturális Fővárosa programjával összefüggő építészeti beruházások akcióterülete. Témaválasztása különösen Pécsről nézve figyelemre méltó, számomra pedig azért érdekes, mert a tervezett beruházások helyszíne és a terület kijelölés körülményei, városépítészeti vonatkozásai egy éven át tartó vita témája volt a szakma és a helyi politikai között, amelyben az ÉVARC (pécsi építészekből, képzőművészekből és szociológusokból álló civil tanácsadó szervezet) tagjaként magam is részt vettem. Az erről folyó diskurzusban a szakma azt az álláspontot képviselte, hogy vagy a beruházások helyszínét kellene a város olyan részén kijelölni, amely szervesebb városfejlődést eredményez, vagy az adott helyszínt kellene a városhoz szervesebben kapcsolni a közlekedési rendszerek átgondolásával, a beruházások környezetének alakításával. A vita kimenetele az erőviszonyok ismeretében nem lehetett kétséges: minden maradt az eredeti elképzelések szerint.

Láthatóan Cs. T.t a helyi építészekéhez hasonló gondolatok foglalkoztatták és diplomamunkájában a felismert problémákra adott szellemes megoldást. A terv elmésségét abban látom, hogy a terület legrosszabb adottságát a vasút közelségét tudta az ellenkezőjére fordítani, azzal, hogy a közlekedés korszerűsítésével párhuzamosan annak egy megállóját helyezi el a Balokány ligetnél, amely a majdan kialakuló kulturális negyed súlypontjában, a zsolnay gyár és a tervezett hangverseny terem közötti területen van. Ezzel az ötlettel nemcsak a városi tömegközlekedést oldja meg, hanem a városkörnyéki településeken élők számára is könnyen elérhetővé válnak az ide tervezett létesítmények. Ez a gondolat teljes összhangban van a kulturális főváros pályázatnak azzal az eredeti célkitűzéseivel, hogy régiót is bevonja az EKF programokba. A közlekedés csomóponti helyzete, a tranzitforgalom élettel tölti meg a helyet, valódi városi szituációt teremt, amely eleve megelőzi azt, hogy funkciók egyneműsége okán szigetként (plázaszerűen) álljanak ott a felépülő, értékes épületek. Az ötlet nyomán új tartalmat nyer a Balokány liget, amely ma is közpark és a legvonzóbb hely ebben a városrészben, de a környezet leépültsége miatt ez a szépség elvész, a városlakók számára alig létezik. A közpark területébe bevonja a valaha gyönyörű Balokány strandot, amelyet a város és a zsolnai gyár tulajdonosai közösen építettek, és amely teljes elhanyagoltságában is csodaszép hatalmas fáival, repkénnyel beszőtt korai modern épületeivel, eredeti zsolnai kerámia díszeivel. Így mindez az érték közkinccsé válik, új minőséget nyer. Az épületek hasznosítására hozott ötletek jól kiegészítik az ide tervezett funkciókat, erősítik a városi jelleget, a sokszínűséget. Kapcsolatot teremtenek nemcsak a kulturális intézmények felé, hanem a vasúttól délre tervezett szabadidő központhoz is, így együtt van jelen művészet, kultúra, szórakozás és sport.

Cs.T. tervében nemcsak az alapvetések helyes megfogalmazása látható, hanem a helyben rejlő különlegességek, egyediség felfedezésére és ezek hangsúlyozására is külön figyelmet fordít. Így például a vasúti pályák szintbeli eltérését nem igyekszik megváltoztatni, kizárólag a közlekedési logika alapján, hanem meglétét különlegesnek tekinti, tudomásul veszi és az állomás épületét alakítja ehhez a körülményhez, így hoz létre funkcionálisan helyes épületet, a tartalmat is kifejező, dinamikus tömegalakítással. Gondolkodásának kifinomultságára jellemző ahogy a strand létesítményeit, a medencéket kezeli: úgy épít, hogy nem rombol, megtart és átlényegít.

Az ilyen gondolkodás befogadása jelenthetné Pécs számára, hogy nemcsak Európa kulturális fővárosa, hanem egyszerűen kultúrált város legyen.


Pelényi Margit

építész"

26 June 2007

Meghívó

Következő megálló: diplomavédés - 2007. 06.28.
BME Urbanisztika Tanszék - 9 órától.
Mindenki aki kiváncsi, very welcome.

Diploma zsűri:
Winkler Gábor, elnök
Kapy Jenő
Sugár Péter
Gelesz András
Pálfy Sándor
építészek

Pelényi Margit opponencia

és Szabó Árpád, a bátorító konzulens.